42005

lilisol®

Schlankheitssohlen

49.00 CHF
42019

FLEXI-SPORTS®

Basic Trampolin

319.00 CHF
269.00 CHF
42012

NutraLinea®

Apple Vinegar

89.00 CHF
39.00 CHF
42601

FLEXI-SPORTS®

Crosstrainer

449.00 CHF
379.00 CHF
42037

FLEXI-SPORTS®

FLEXI-BAR® Standard

149.00 CHF
129.00 CHF
Ausverkauft
42600

FLEXI-SPORTS®

Hometrainer Fahrrad

369.00 CHF
299.00 CHF
42500

Medisana

PowerRoll XT Ultrasoft

199.00 CHF
149.00 CHF
42502

Medisana

VarioRoll

69.00 CHF
49.90 CHF
42501

Medisana

Stretchmatte

319.00 CHF
249.00 CHF
42010

NutraLinea®

Lupinen Protein Shake

99.00 CHF
59.00 CHF
42043

NutraLinea®

Lupinen Protein Shake Sommerset

99.00 CHF
79.00 CHF
42025

FLEXI-SPORTS®

Funktionelle Matte mit DVD

219.00 CHF
149.00 CHF